CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Hai vị Chủ tịch Hiệp hội trong cùng một tập đoàn

 

 

Trước thực trạng thăng trầm, sóng gió dịch bệnh toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn trong hai năm qua, với ngành tôm Việt Nam phải đối mặt với bối cảnh như hiện nay và thách thức trong tương lai với ngành tôm, Chủ tịch Tập đoàn Nam Miền Trung – Ông Nguyễn Hoàng Anh đã chủ trương chiến lược tìm giải pháp ứng phó cho tình hình mới. Với chiến lược Đại Dương Xanh – Nam Miền Trung Group phải cấu trúc. Với tầm nhìn, chiến lược và định hướng cấu trúc ngành tôm với Nam Miền Trung là “từ con người”.

Từ lãnh đạo cấp cao đến chuyên viên trong toàn Tập đoàn Nam Miền Trung với chiến lược Đại Dương Xanh phải hội tụ đủ các điều kiện như sau: 

  • Phải có tư duy tổng quát về ngành Tôm;
  • Phải có khát vọng đóng góp ý kiến, trí tuệ, công sức cho ngành Tôm;
  • Phải có trình độ và kỹ năng chuyên môn với nghề Tôm;
  • Phải có kết quả thành tựu cụ thể trong lĩnh vực ngành Tôm;
  • Phải có kỷ luật, tính tự giác và tuân thủ cao trong lĩnh vực ngành Tôm;

Trong bối cảnh hiện nay với ngành tôm và với chiến lược cấu trúc Tập đoàn Nam Miền Trung trong ngành tôm, chiến lược Đại Dương Xanh là mục tiêu mà các tiêu chí cụ thể là thước đo, công cụ để tuyển chọn nhân sự vì “nền tảng con người là số 1”.  Để đóng góp thành công vào chiến lược này và được xem như một lời hiệu triệu từ Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Tập đoàn Nam Miền Trung – Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận – Thành viên Ban Chọn tạo giống Quốc Gia – Phó Chủ tịch Thường Trực Hiệp hội Nông nghiệp Số Việt Nam – Thành viên Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tư nhân của của Thủ tướng Chính Phủ.

Vừa qua, Ông Lê Văn Quê – nguyên là Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư S6 và hiện là chủ tịch Hiệp hội Giống Thủy sản Ninh Thuận, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề tôm tại Ninh Thuận đã tham gia vào đề án cấu trúc chiến lược Đại Dương Xanh của Nam Miền Trung với vai trò là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành nuôi trồng thủy sản tại Tập đoàn Nam Miền Trung Group. Kỳ vọng với chiến lược này cùng với sự tâm huyết của Chủ tịch Nam Miền Trung – Ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ có thêm nhiều nhân sự cấp cao đáp ứng đủ các tiêu chí cùng hội tụ tham gia góp sức để đưa ngành tôm Nam Miền Trung phát triển trong thời gian tới phục vụ đầy đủ hơn sự kỳ vọng cho người nuôi tôm hiện nay góp phần nâng cao vị thế ngành tôm Việt Nam, phát triển có tầm nhìn, có chiến lược trong lĩnh vực ngành tôm Thế Giới.

Trân trọng!

“Bản tin Nam Miền Trung Group”