Sự tâm huyết, đạo đức với nghề cộng với sự cam kết về chất lượng của con giống, nên quy trình từ công đoạn đầu vào cho đến đầu ra được thực hiện và kiểm tra hết sức nghiêm ngặt, vì vậy mà sản phẩm tôm giống và tôm thịt của Công ty Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung đạt tiêu chuẩn sạch bệnh (tiêu chuẩn GAP) có chất lượng rất tốt, đã giúp cho rất nhiều bà con nuôi tôm thành công và làm giàu từ chính nghề nuôi tôm.

VÌ SAO NÊN CHỌN TÔM GIỐNG MIỀN TRUNG
06 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 con 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 tôm 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑎𝑚 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑒𝑚 đ𝑒̂́𝑛 Quý 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ 𝑚𝑢̀𝑎 𝑏𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑢 𝑏𝑜̛̉𝑖 100% 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎́𝑛.
– Phức hợp các khu sản xuất công nghệ cao với công suất 16 tỉ post/năm
– Trung tâm xét nghiệm hiện đại đảm bảo chất lượng sản phẩm
– Nguồn nước mặn lấy ngoài khơi cách bờ 15km bằng tàu chuyên dụng
– Trung tâm lưu trữ và nuôi cấy tảo gốc bầu sữa cho ấu trùng tôm hiện đại
– Tôm bố mẹ nhập khẩu 100% từ các đối tác hàng đầu Thế giới
– Sở hữu hệ thống logistic vận chuyển tôm chuyên nghiệp nhất Việt Nam