😍Chuyến tham quan mang lại sự hài lòng đối với với Đoàn không chỉ vì sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình mà còn ấn tượng bởi sự đầu tư bài bản và quy mô của các Khu nghiên cứu và sản xuất Tôm giống. Tập đoàn Nam Miền Trung tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới vào toàn bộ chuỗi quy trình sản xuất ra các thế hệ tôm giống công nghệ cao với tính trạng gen ngày càng vượt trội.
💗 Vì vậy, khi chọn tôm giống Nam Miền trung, Khách hàng được đảm bảo tỉ lệ Thành công & Lợi nhuận cao hơn.