Nam Miền Trung chủ động nguồn Artemia – Thức ăn cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm.

Trứng Artermia được nhập khẩu 100% từ Mỹ với tỷ lệ nở > 90%, công nghệ ấp nở và làm giàu Artermia được chuyển giao từ các chuyên gia Mỹ.
Phòng Artemia được bố trí độc lập, đảm bảo an toàn sinh học trong sản xuất.


Hệ thống bể ấp, ánh sáng, nhiệt độ tối ưu cho artemia ấp nở.
Thức ăn chủ yếu giai đoạn Post là Artemia


Do đó, quý khách hãy an tâm khi chọn tôm giống Nam Miền Trung nhé