Chúc mừng chú Tùng đã tin tưởng và lựa chọn tôm giống Nam Miền Trung cho vụ tôm nghịch mùa lần này.
Với con số kỷ lục:
✨Số ngày thả: 93 ngày
✨Tổng lượng thả 75.000 con.
✨Số lượng thu: 2.650kg
✨Giá bán: 145.0000/kg
✨Size tôm: 37 con/kg
💗Tuy là mùa vụ nghịch nhưng chất lượng tôm giống khỏe chịu được thời tiết, bán được giá.
🦐Tôm giống Nam Miền Trung khẳng định chất lượng thương hiệu mang đến cho người nuôi tôm con giống khỏe, lớn nhanh và đạt đầu con ngay cả mùa vụ nghịch.
( Nam Miền Trung xin chúc mừng chú Tùng)
( Tôm thu hoạch tại ao của Chú Tùng)
( Tôm thu hoạch tại ao của Chú Tùng)
👉Liên hệ ngay với chúng tôi để có được giải pháp nuôi tôm thành công!