Khách hàng Nam Miền Trung thành công

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐀𝐌 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 ️🎉️🎉️🎉
🔥 Cùng Nam Miền Trung chúc mừng vụ mùa thu hoạch của khách hàng nuôi 𝐀𝐨 đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 tại Bến Tre
👉Khách hàng: 𝐕𝐨̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭
Địa chỉ: 𝑎̂́𝑝 𝐴𝑛 𝐾ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑀𝑦̃ 𝐴𝑛, 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́, 𝐵𝑒̂́𝑛 𝑇𝑟𝑒
Thu lần 1: 57 con, 2.300kg, 75 ngày
Thu lần 2: 35 con, 4.300kg, 100 ngày
Tổng thu: 𝟔.𝟔𝟎𝟎𝐤𝐠
Tỷ lệ sống: 𝟏𝟏𝟖%
🗣️ Bà con quan tâm đến 𝑻𝒐̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 sẽ tư vấn ngay cho bà con nhé ️💗
——————————
NAM MIỀN TRUNG – Làm giàu cho bạn
CAM KẾT 100% TÔM GIỐNG XÉT NGHIỆM KHỎE MẠNH
📞 0906 686868
📍 Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '® NAMỀTRUNG NAM MIỀN TRUNG LÀM GIÀU CHO BẠN Hotline: 0906 68 68 Vĩnh Tân Tuy Phong Bình Thuận ĐỊA CHỈ HIỆU QUẢ TỪ NGƯỜI NUÔI KHÁCH HÀNG VÕ VĂN NHẤT DIỆN TÍCH AO THẠNH PHÚ- BẾN TRE 2000 SỐ LƯỢNG THẢ 238.000 MẬT ĐỘ NUÔI TỈA 119 con/m² LÀN1 THỜI NUỐI LÀN2 SIZE TÔM ngày 100 ngày 57 con/kg LƯỢNG THU 35 con/kg 2.300 kg TỔNG THU 4.300 kg 6.600 kg %0 118% 10 CAM KẾT 100% NGHIỆM MNHH GIỐNG KHỎE THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU NGÀNH TÔM GIỐNG 100% VỐN VIÊT NAM'