Khách hàng Nam Miền Trung thành công

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐀𝐌 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 🎉🎉🎉
Chúc mừng anh Nguyễn Văn Tình nuôi 𝐀𝐎 Đ𝐀̂́𝐓 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 tại Bình Đại – Bến Tre với tổng thu 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐠 và tỷ lệ sống 88%.
👉 Bà con quan tâm đến 𝑻𝒐̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 sẽ tư vấn ngay cho bà con ạ
——————————————-
𝐍𝐀𝐌 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 – 𝐋𝐚̀𝐦 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧
CAM KẾT 100% TÔM GIỐNG XÉT NGHIỆM KHỎE MẠNH
📞 0906 68 68 68
📍 Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận