Khách hàng Nam Miền Trung thành công

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐀𝐌 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 ️️🎊 ️️🎊 ️️🎊
️️❣️ Chúc mừng anh 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮
👉 𝐴̂́𝑝 6, 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔, 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́, 𝐵𝑒̂́𝑛 𝑇𝑟𝑒
👉 tổng thu 𝟓𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠
👉 tỷ lệ sống 𝟖𝟗%
👉 Bà con quan tâm đến 𝑻𝒐̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 sẽ tư vấn ngay cho bà con nhé ️💗
——————————
NAM MIỀN TRUNG – Làm giàu cho bạn
CAM KẾT 100% TÔM GIỐNG XÉT NGHIỆM KHỎE MẠNH
📞 0906 686868
📍 Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NAMIỀTRUNG NAM MIỀN TRUNG LÀM GIÀU CHO BẠN Hotline: 0906 68 68 68 Vĩnh Tân Tuy Phong Bình Thuận KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ TỪ NGƯỜI NUÔI NGUYỄN VĂN HIẾU DIỆN TÍCH AO THẠNH PHÚ BÊN TRE 2500 m² SỐ LƯỢNG THẢ MẬT ĐỘ NUԔI 320.000 post 128 con/m2 THỜI GIAN NUÃI SIZE TÃM 65 ngày 55 con/kg TỐNG THU 5200 kg SỐNG 89% CAM KẾT 100% MUNH NGHIỆM GIỐNG KHỎE THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU NGÀNH TÃM GIỐNG 100% VỐN VIÊT NAM'