Back to Bài viết
Post Date: 05/08/2021

Khách hàng Nam Miền Trung thành công

 🌸 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑵𝑨𝑴 𝑴𝑰𝑬̂̀𝑵 𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 🌸
🎊️ Chúc mừng anh 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓧𝓾𝓪̂𝓷 𝓗𝓸̀𝓪 tại 𝗕𝗼̂́ 𝗧𝗿𝗮̣𝗰𝗵, 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 với tổng thu 𝟑𝟎𝟕𝟎 𝐤𝐠 với tỷ lệ sống 𝟏𝟐𝟒%.
👉 Bà con quan tâm đến 𝑻𝒐̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin 𝑵𝒂𝒎 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 sẽ tư vấn ngay cho bà con nhé ️💗
——————————
NAM MIỀN TRUNG – Làm giàu cho bạn
CAM KẾT 100% TÔM GIỐNG XÉT NGHIỆM KHỎE MẠNH
📞 0906 686868
📍 Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận
Có thể là hình ảnh về thực phẩm và văn bản cho biết '® NAMMIÊNTRUNG NAM MIỀN TRUNG LÀM GIÀU CHO BẠN Hotline: 0906 68 68 68 Vĩnh Tân Tuy Phong Bình Thuận KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ TỪ NGƯỜI NUÔI NGUYỄN XUÂN HÃA ĐỊACHỈ BỐ TRẠCH QUẢ DIỆN TÍCH AO BÌNH 2000 m² SÔ LƯỢNG THÁ MẬT ĐỘ NUÔI 119.000 post 60 con/m2 THỜI GIAN NUÔI SIZE TÃM 88 ngày TáNG THU 48 con/kg TỈ 3070 kg SỐNG 124% R CAM KẾT 100% MN NGHIỆM GIỐNG KHỎE THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU NGÀNH TÃM GIỐNG 100% VỐN VIÊT NAM'

Share this post

Back to Bài viết
Kính mời Anh/Chị tham gia nhóm

Giải Pháp Nuôi Tôm Thành Công

Trên ứng dụng Zalo
Tập đoàn Nam Miền Trung với mong muốn tạo ra một môi trường trao đổi thông tin, nơi mọi thành viên có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tôm giống, kĩ thuật nuôi,... Chúng tôi sẽ có những chuyên viên kĩ thuật, kinh doanh dày dạn kinh ngiệm để tư vấn cho Anh/Chị khi cần.
close-link
contact-page