NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN DÙNG TRONG SẢN XUẤT TÔM GIỐNG LẤY BẰNG TÀU CHUYÊN DỤNG CÁCH BỜ 15KM

Lắng lọc và xử lý tạo nguồn nước an toàn sinh học, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng cho tất cả các khâu sản xuất.

– Hằng ngày đội tàu cung cấp trên 1500m3 nước biển cho các khu sản xuất.
– Nước biển sau khi xử lý được bơm vào nhà chứa có mái che để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Sau đó, qua lọc qua hệ thống UF ( Lọc các hạt có kích thước > 0,01µ).
– Nước biển sẽ được phòng xét nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý hóa để đảm bảo về mặt an toàn sinh học trước khi sử dụng.

Do đó, quý khách hãy an tâm khi chọn tôm giống Nam Miền Trung nhé