Khám phá bệnh vi khuẩn dạng sợi trên tôm

Nguyên nhân của bệnh do Leucithrix sp gây ra mà phát triển mạnh ở vùng nhiều chất hữu cơ và vô cơ (Phosphate, Nitrate). Bệnh xuất hiện ở tất cả các giai đoạn của tôm, có cả nước mặn, lợ, ngọt.

Vi khuẩn dạng sợi này phát triển trên các lông của phụ bộ, mang và bề mặt cơ thể của tôm. Ở trứng bệnh nặng sẽ thấy vi khuẩn dạng sợi bao bọc trên trứng cản trở sự hô hấp, không nở được. Ở ấu trùng vi khuẩn dạng sợi có thể làm cản trở lột xác và các hoạt động khác. Bệnh nặng mang chuyển màu từ vàng sang xanh hoặc nâu tùy theo màu nước ao và chất lơ lửng dính vào tia mang. Nếu phát hiện sớm có thể trị bệnh có hiệu quả, bị nhiễm vi khuẩn Leucithrix sp nặng tôm chết đồng loạt. Trị bệnh bằng Sunfat đồng (CuSO4) trong 24h. Để phòng bệnh nguồn dinh dưỡng phải đảm bảo, cần giữ môi trường nuôi tốt, có hàm lượng oxy hòa tan cao và ít chất hữu cơ.

contom.vn