Back to Posts
Post Date: 04/04/2019

Seeing this job “picking” money, farmers go to school to study shrimp farming

Identifying brackish shrimp as the main animal, Ho Chi Minh City agriculture is speeding up the “standardization” of knowledge as well as transferring high-tech technology to shrimp farmers, in order to create quality products. , ensure food safety.

Shrimp farmers in Hiep Phuoc commune (Nha Be) prepare ponds to prepare for new shrimp farming

Share this post

Back to Posts
Kính mời Anh/Chị tham gia nhóm

Giải Pháp Nuôi Tôm Thành Công

Trên ứng dụng Zalo
Tập đoàn Nam Miền Trung với mong muốn tạo ra một môi trường trao đổi thông tin, nơi mọi thành viên có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tôm giống, kĩ thuật nuôi,... Chúng tôi sẽ có những chuyên viên kĩ thuật, kinh doanh dày dạn kinh ngiệm để tư vấn cho Anh/Chị khi cần.
close-link
contact-page