Back to Posts
Post Date: 30/01/2019

Nam Mien Trung Group – Bringing back a successful year

Recently, Nam Mien Trung Group had a very warm and happy year-end party to summarize the 2018 journey, preparing for 2019 more goals.

This is also a party to honor individuals and teams with outstanding achievements in the year. Let’s look back at the moments in the 2018 Year of the South Central Group

Some pictures of 2018 Year-end party of Nam Mien Trung Group

Share this post

Back to Posts
Kính mời Anh/Chị tham gia nhóm

Giải Pháp Nuôi Tôm Thành Công

Trên ứng dụng Zalo
Tập đoàn Nam Miền Trung với mong muốn tạo ra một môi trường trao đổi thông tin, nơi mọi thành viên có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tôm giống, kĩ thuật nuôi,... Chúng tôi sẽ có những chuyên viên kĩ thuật, kinh doanh dày dạn kinh ngiệm để tư vấn cho Anh/Chị khi cần.
close-link
contact-page