Back to Posts
Post Date: 30/01/2019

Nam Mien Trung – Bringing joy to the poor in the days of Tet holidays

With the spirit of “Mutual love and affection”, recently, on 26/01/2019, with support from local authorities, Nam Mien Trung Group presented to people in Ninh Thuan province 500 Tet gifts including:

+ 100 for Phuoc Diem commune, Thuan Nam district, Ninh Thuan province

+ 50 for Ca Na commune, Thuan Nam district

+ 50 for Phuoc Minh commune, Thuan Nam district

+ 100 for Phuoc Ninh commune, Thuan Nam district

+ 100 for Nhi Ha commune, Thuan Nam district

+ 100 for Dong Hai ward, Phan Rang Thap Cham town

Photos in the gift giving ceremony for poor people

This is the heart that Nam Mien Trung Group wants to share with people in Ninh Thuan province. We hope you have a warm and peaceful Spring, peaceful happiness in the love of family and relatives.

Share this post

Back to Posts
Kính mời Anh/Chị tham gia nhóm

Giải Pháp Nuôi Tôm Thành Công

Trên ứng dụng Zalo
Tập đoàn Nam Miền Trung với mong muốn tạo ra một môi trường trao đổi thông tin, nơi mọi thành viên có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tôm giống, kĩ thuật nuôi,... Chúng tôi sẽ có những chuyên viên kĩ thuật, kinh doanh dày dạn kinh ngiệm để tư vấn cho Anh/Chị khi cần.
close-link
contact-page